DELPHI盒子
!实时搜索: 盒子论坛 | 注册用户 | 修改信息 | 退出
检举帖 | 全文检索 | 关闭广告 | 捐赠
技术论坛
 用户名
 密  码
自动登陆(30天有效)
忘了密码
≡技术区≡
DELPHI技术
移动应用开发
Web应用开发
数据库专区
报表专区
网络通讯
开源项目
论坛精华贴
≡发布区≡
发布代码
发布控件
文档资料
经典工具
≡事务区≡
网站意见
盒子之家
招聘应聘
信息交换
论坛信息
最新加入: qqh077
今日帖子: 0
在线用户: 3
导航: 论坛 -> 文档资料 斑竹:liumazi,ruralboy  
作者:
男 lordaeron (Terry) ★☆☆☆☆ -
注册会员
2020/12/11 22:08:35
标题:
求幫 cnki 下戴 浏览:749
加入我的收藏
楼主: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=SNAD&dbname=SNAD&filename=SNAD000001692714&v=TjRX%25mmd2F0fSS4vTrhw4qff5vd2QCoSbP8Ot4QMQ3mARO351%25mmd2F67kIibc4EHBaBYblgUIac4ZMD%25mmd2Bb2%25mmd2FY%3dhttps://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&filename=JRDZ201901008&v=0qI%25mmd2FmfbTBcoExFnyjjIsu4wk0LudEQmRKVgxLM71NpLMRGaAQV0lj1Q3Un%25mmd2F3BnRk
----------------------------------------------
-
作者:
男 letianwuji (乐天无极) ▲▲▲▲△ -
注册会员
2020/12/11 23:48:38
1楼: lordaeron@ms1.url.com.tw 你邮箱能用不?
----------------------------------------------
相信自己,若自己都不相信,那还有谁可信。
作者:
男 letianwuji (乐天无极) ▲▲▲▲△ -
注册会员
2020/12/11 23:50:33
2楼: 如果邮箱能接受,会有2个链接下载的,祝好运
----------------------------------------------
相信自己,若自己都不相信,那还有谁可信。
作者:
男 lordaeron (Terry) ★☆☆☆☆ -
注册会员
2020/12/12 10:35:08
3楼: 中国民生银行成功上线分布式核心账户系统 
  這個有收到
另一個沒有。
可以的話, 再麻煩你.
----------------------------------------------
-
作者:
男 letianwuji (乐天无极) ▲▲▲▲△ -
注册会员
2020/12/13 0:40:37
4楼: FinTech时代商业银行分布式核心系统研究与实践,就是——你第一个链接文件。
作者跟内容都一样
----------------------------------------------
相信自己,若自己都不相信,那还有谁可信。
作者:
男 lordaeron (Terry) ★☆☆☆☆ -
注册会员
2020/12/13 13:10:04
5楼: oh, thanks
----------------------------------------------
-
信息
登陆以后才能回复
Copyright © 2CCC.Com 盒子论坛 v2.1 版权所有 页面执行30.76172毫秒 RSS